تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
بررسي رابطه بين رضايت شغلي دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان (word) 21 صفحه


عموان:بررسي رابطه بين رضايت شغلي دبيران با رفتار شهروندي سازماني آنان در دبیرستانهای دولتی شهرستان ملكان قالب بندی:wordتعداد صفحات:21 محتویاتچکیدهمقدمهبیان مسألهاهداف تحقیقروش تحقیقابزار جمع آوری اطلاعات اعتبار(Validity) و پایایی(Reliability) ابزار جمع آوری اطلاعاتروش تجزیه و تحلیل داده های آماریتجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری( آزمون آماری فرضیه های تحقیق )آزمون فرضیه 1: بين رضايت شغلي دبيران و رفتار شهروندي سازماني آنان در دبیرستانهای شهرستان ملكان رابطه معنا داری وجود داردآزمون فرضیه1-1: بين رضايت ازكار و رفتار شهروندي سازماني دبيران دبیرستانهای دولتی شهرستان ملكان رابطه معنا داری وجود دارد.آزمون فرضیه2-1 . بين رضايت از مافوق و رفتار شهروندي سازماني دبيران دبیرستانهای دولتی شهرس

ادامه مطلب  
مقاله نقش مدیریت دانش بر بهره وری کارکنان


مقاله نقش مدیریت دانش بر بهره وری کارکنانمقدمه:اشتغال در گذشته جهت درآمد مستمر و تامین معاش بود در حالیکه امروزه روند جدیدی را طی می نماید . کارکنان در پی فرصتهایی برای نشان دادن توانایی خود در حین انجام وظایف و تامین رضايت خاطر از کارشان هستند. چنانچه در تصمیم گیری بیشتر دخالت کنند واکنش مطلوب و مناسب از خود نشان می دهند . اجرای استراتژی های مبتنی بر کیفیت زندگی کاری نتایج مثبتی در ابعاد مختلف حیات سازمان و تولید دارد و چون افراد دارای زمینه های خانوادگی متفاوتی هستند و استرسهای مختلف(حجم زیاد کار، بدکاری، ناسازگاری افرادو ...) که مختص محیط کار است بر روی زندگی کاری تاثیر می گذارد لذا این مقوله دستخوش تغییر ات بسیاری می باشد.(تدینی، 1388 ) بیان مسئله: انسان برای تامین نیازها به کار و تلاش پرداخته است و نقش کار چیزی فراتر

ادامه مطلب  
دانلود مقاله رابطه بين مهارت های ارتباطی مدیران


دانلود مقاله رابطه بين مهارت های ارتباطی مدیران دانلود مقاله رابطه بين مهارت های ارتباطی مدیران    بیان مسئله 3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7اهداف پژوهش 8فرضیه های تحقیق 8جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوهش 9روش تحقیق 10ابزار گردآوری اطلاعات 10سوالات پژوهش 11مروری بر تحقیقات پیشین 12تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 15رضايت شغلي و افزایش بهره وری 22رابطه شخصیت با موفقیت شغلي 24رابطه رضايت شغلي با شخصیت افراد 25تعاریف رضايت شغلي 27نظریه های رضايت شغلي 33شاخص های رضايت شغلي 34عوامل موثر بر رضايت شغلي 35رضايت شغلي و بهره وری 38عوامل موثر بر افزایش رضايت شغلي 41رضايت شغلي و تعهد سازماني 47پیامدهای رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي 52رضايت شغلي و عملکرد 55اندازه گیری رضايت شغلي 56تعهد

ادامه مطلب  
مقاله ارائه راهکارهایی برای کاهش رفتار ضد شهروندي


ارائه راهکارهایی برای کاهش رفتار ضد شهروندي چکیده همان قدر که تقویت رفتارهای شهروندي سازماني می تواند نقشی مثبت، سازنده و تأثیرگذار بر عملکرد سازمان داشته باشد، رفتارهای ضد شهروندي نیز می تواند عملکرد سازمان را مخدوش کند. این در حالی است که، با وجود اهمیت و حساسیت این موضوع، در زمینه مفاهیم مرتبط، عوامل تأثیر گذار و پیامدهای رفتارهای ضدشهروندي در سازمان ها تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته است. از این رو در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی، به شناسایی و تبیین راهکارهایی برای کاهش رفتار ضدشهروندي سازماني می پردازیم. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که عوامل خاص سازماني، مثل عدالت سازماني و رقابت درون سازماني و عوامل زمینه ای نظیر استرس شغلي و تناسب سازماني مستقیماً بر رفتار ضد شهروندي اثر می گذارند در حالیکه خص

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد بررسي فرسودگی شغلي دبيران زن مراكز پیش دانشگاهی


       دانلود مقاله ارشد بررسي فرسودگی شغلي دبيران زن مراكز پیش دانشگاهی شهر تهران   فهرست مطالبفصل اولمقدمه ........................................................................................................... 2بیان مسأله..................................................................................................... 3اهمیت مسأله............................................................................................... 4اهداف تحقیق............................................................................... 51-4-1- هدف كلی تحقیق................................................................................... 51-4-2- هدف جزئی تحقیق..........

ادامه مطلب  
تحقیق رضايت شغلي


فرمت وُرد38 صفحهرضايت شغلي مقدمه :به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، از میان همه مفاهیمی‌كه روانشناسان و متخصصان رفتار سازماني و مدیریت در موقعیتهای سازماني مختلف مطالعه كرده اند، رضايت شغلي از مهم ترین زمینه های پژوهشی بوده است به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازی های  متعدد و گاه متناقض درباره آن شكل گرفته و توسعه یافته است. این مفهوم تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و نیز در تمامی‌سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت یافته است. اهمیت رضايت شغلي از یك سو به دلیل نقشی است كه در  پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی كار دارد و یكی از عوامل بسیار مهم در ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به كارش می‌باشد و به اعتقاد برخی صاحبنظران كاركنانی كه از كار خود رضايت دارند در مقایسه با آنان كه احساس رضايت نمی‌كنن

ادامه مطلب  
مقاله فرهنگ سازماني


فرهنگ سازماني فهرست مطالبمقدمه 1اهمیت و ضرورت تحقیق 4مبانی نظری تحقیق 6مفهوم شناسی فرهنگ و فرهنگ‌سازماني 6شیوه فراگیری فرهنگ 11رویکردهای فرهنگ‌سازماني 12معیارهای ارزیابی طبقه‌بندی‌های فرهنگ‌سازماني 14گونه شناسی فرهنگ‌سازماني 16دیدگاه دنیسون 16دیدگاه رابينز 19لایه‌های فرهنگ‌سازماني 201- مصنوعات 202- ارزش‌ها و هنجارها 223- پیش‌فرض‌ها 23فرهنگ سازمان قوی، ضعیف و میانه 25مدل‌های فرهنگی سازماني 27مطالعات ناظر بر فرهنگ‌سازماني 311. حماسه‌سازماني کلارک (سرچشمه مباحث فرهنگ دانشگاهی) 322. الگوی تیرنی 323. چارچوب ارزش‌های رقیب و الگوهای مشابه 334. الگوی برگکویست 35کارکردها و نقش‌های فرهنگ سازمان 36عوامل مؤثر در تشکیل فرهنگ سازماني 37مطالعات فرهنگ سازماني هافستد 39تأثیر فرهنگ

ادامه مطلب  
بررسي رابطه شخصیت و رضايت شغلي


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : وردنوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت  )تعداد صفحه : 19 صفحهامروزه منابع انسانی، از پیچیده ترین، حساس ترین و تكنولوژیكی ترین منابع یك سازمان محسوب می شوند.بنابراین توجه به ابعاد شخصیت افراد از مقوله هایی است كه می تواندسازمان را در رسیدن به بهره وری یاری نماید.از طرف دیگر رضايت شغلي به دلیل نقش مؤثر آن در پیشرفت و بهبود سلامت نیروی كار، نادیده انگاشتن آن موجب عدم بهره وری مطلوب خواهد شد، مهم جلوه می نماید . این مقاله پس از تعیین همبستگی بين شغل و شخصیت دبيران مدارس راهنمایی بهبهان الگوی موجود رضايت شغلي آنان را بیان می نماید.هدف كلی این تحقیق علاوه بر توصیف تناسب شغل و شخصیت دبيران مدارس راهنمایی بهبهان و بیان رضايت شغلي آنان ارائه الگوی موجود بين دبيران راهنمایی بهبهان&

ادامه مطلب  
دانلود پایان نامه آماده درباره بررسي رضايت شغلي کارآموزان موسسه طلا سازی با فرمت word-ورد 67 صفحه


چکیدهامروزه نقش مراکز و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در تحقق اهداف جامعه و یکی از شاخصهای عمده پیشرفت و تمایز جوامع مختلف از یکدیگر، بر کسی پوشیده نیست.این مسئله در کشور ما که دوران بازسازی و توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را پشت سر می نهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است.صد البته ایفای چنین مسئولیت و نقش خطیری، منوط به وجود شرایط مساعد حرفه ای و شغلي می باشد. بدیهی است عوامل موثر بر خشنودی حرفه ای اساتید، به لحاظ سطح قابل توجه فکری- شناختی و برخورداری از نیازهای سطوح بالا همچون قدر و منزلت اجتماعی و خودیابی متفاوت از اعضای دیگر سازمانها است.در این زمینه، به زعم صاحبنظران سازمان و مدیریت، فرهنگ سازماني به مثابه عاملی فراگیر در سازمان، متشکل از باورها، اعتقادات، ارزشها و ه

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسي رابطه باورهای خودکارآمدی و تعهد سازماني با رضايت شغلي کارکنان ادارات شهرستان اسفراین


چکیده:این مطالعه با هدف بررسي رابطه بين باورهایخودکارآمدی و تعهد سازماني با رضايت شغلي کارمندان ادارات شهرستان اسفراین انجام شد.روش پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی می باشد.جامعه مورد پژوهش شامل کلیه ی کارکنان ادارات شهرستان اسفراین در سال 94-93 مشغول به خدمت در ادارات بودند را تشكیل می‌دهند که از بين آن ها248 نفر، با استفاده از نمونه گیری روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق اجرای سه پرسشنامه، خود کارآمدی شرر، تعهد سازماني مایر و آلن و رضايت شغلي بری فیلد و روث انجام گرفت.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها،با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره نشان داد، به طور کلیباورهای خودکارآمدی و تعهد سازماني رابطه مثبت و معناداری با رضايت شغ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi